1. Polska 246 lotów
2. Wielka Brytania 36 lotów
3. Portugalia 34 loty
4. Niemcy 33 loty
5. Włochy 30 lotów
6. Hiszpania 28 lotów
7. Grecja 26 lotów
8. Francja 14 lotów
9. Norwegia 12 lotów
10. Belgia 13 lotów
11. Szwecja 10 lotów
12. Finlandia 8 lotów
13. Szwajcaria 8 lotów
14. Ukraina 8 lotów
15. Holandia 6 lotów
16. Luksemburg 3 loty
17. Węgry 6 lotów
18. Irlandia 4 loty
19. Malta 4 loty
20. Austria 2 loty
21. Cypr 2 loty
22. Czechy 2 loty
23. Dania 2 loty
24. Gruzja 2 loty
25. Islandia 2 loty
26. Litwa 2 loty
27. Maroko 3 loty
28. Republika Zielonego Przylądka 2 loty
29. Rosja 2 loty
30. Łotwa 2 loty